2/07/2018

Chung Rượu Cuối Năm(Cho đồng môn 571 Kontum, 471 An Lộc /TSQTBTĐ)


Thức dậy đi! Hỡi đồng môn trường Mẹ
Từng xuống đồi Tăng Nhơn Phú ra đi
Người Cư An từng ngộ lẽ Tư Nguy
Xong nợ nước, hồn về đây đông đủ!

Đêm tháng Chạp chốn lưu vong biệt xứ
Gọi anh em đương ngủ giấc nghìn thu
Quên căm hận oán thù cho tâm tịnh
Về đây nghe chuông mõ, tiếng chày kình

Vâng quân lịnh, xé bản đồ, buông súng 
Cháy đời trai người Thủ Đức năm xưa
Thân cùm gông bởi cộng phỉ lọc lừa
Tao vẫn sống nhờ nắng ưa, mưa thuận!

Nhúm bầu khô lấy giống tù lao cải
Trồng xứ người đem thết đãi anh em
Máu mỡ, đường cao, không phải kiêng khem
Xào một dĩa... tình đồng môn gói ghém

Chung rượu đế, nốc đỡ thèm đi bạn!
Anh em mình Quan Một có gì sang?
Đóa mai vàng chừ loang ánh đồng thau
Treo hờ hững áo ai màu sim tím

Tế những đứa chiến trường không tẩn liệm
Chết bể khơi chưa kịp niệm Nam Mô
Chết gập thây trên chiếc xích lô thuê
Chết giữa rẫy khoai mì kinh tế mới...

Anh em mình ra trường còn mới rợi
Sớm lăn mình vào chiến trận tả tơi
Có đứa chưa ăn bịch gạo sấy đầu đời
Trong tích tắc đã ra người thiên cổ

Những thằng từng chạm mặt trước cửa mồ
Ngày ngưng bắn chết ngay giờ xổ số
Kẻ tàu tan, rách dù, thằng lội bộ
Nát pháo thù, xác mình Sở đầu Ngô

Hỡi anh linh những đồng môn năm cũ 
Hồn nương theo đóm lửa lủ ma trơi
Cách ngăn nhau biền biệt mấy trùng khơi
Về đông đủ, ngày cuối năm bù khú!

Bớ anh em; hiển linh về hội tụ
Lời tao rao là quân vụ sau cùng
Ai vai còn mang nặng nghiệp kiếm cung
Cỡi mây đạp gió về chung... thượng hưởng!


những ngày cận Tết. Feb72018. dzuy lynh


No comments:

Post a Comment