2/15/2018

Đầu Năm Lính Chúc

Mai khoe sắc vàng ươm đất Việt
Đào tha hương hồng đượm tiết Đông
Đầu năm lính chúc làm duyên
Vái van thất tổ cửu huyền Tiên Long

Siêu độ những hồn vong tử sĩ
Những anh hùng liệt nữ vong thân
Hồn thiêng hiển hóa tinh vân
Sáng soi đèn tuệ phù trần định an

Chúc non nước qua cơn mạt vận!
Chúc lê dân thoát kiếp bần cùng
Đón Xuân rộn rịp tưng bừng
Phát tài phát lộc không ngừng từ đây!

Chúc chiến hữu sum vầy tuổi hạc!
Em hậu phương hương ngát xuân tình
Vẹn toàn hùng chí kiên trinh
Chờ tan bóng giặc, quê mình thái lai...

Chúc con cháu gái trai hậu duệ!
Chuốc trau cho tinh nhuệ đức tài
Mai về chung sức dựng xây
Chung vai gánh vác tương lai nước nhà!

Chúc nghệ sĩ lời ca vô tận!
Chúc thi nhân ý vận hòa minh
Tân niên tương hợp ý tình
Tri âm tri kỷ ta mình gieo duyên!


Dzuy Lynh. Trước phút GiaoThừa 2018No comments:

Post a Comment