2/15/2018

Đầu Năm Khai Bút

Mời em đến dạo gót hài
Vườn anh oanh yến đua tài hót vang
Chờ em dáng ngọc đài trang 
Vượt đường thiên lý dặm ngàn đến đây

Vườn Xuân hương tỏa ngất ngây
Đào khoe nụ thắm đơm đầy án thơ
Mời em nối một đường tơ
Mượn đôi cánh bướm thảo tờ tâm thư

Thảo Vân Am chốn thảo lư
Mây đan lớp lớp thực hư vô thường
Ta thiền sư lụy tình trường
Tương tư phong nguyệt lấm vương lụa hồng

Dìu em đến cõi hư không
Lánh xa trần thế mênh mông bụi trần
Đưa tay níu cụm phù vân
Se thành ngọn bút khai vần đón Xuân


thảovânam.ancưkiếtxuân.mậutuất.dzuylynhNo comments:

Post a Comment