1/03/2018

Chén Rượu Đầu Năm Giỗ Tết Mậu Thân

Hẹn chiến hữu đầu năm ra "Rong Biển"
Thấy đời mình như nhánh tảo rong trôi
Mình ba người sao vẫn thấy đơn côi?
Xuân đất khách bồi hồi rêm tấc dạ...

Lão Rùa Vàng đội lư hương đã đến
Cụ Hổ Lôi sắm sẵn nến nhang đèn
Chờ Trạch Gầm đem bài vị ra giao!
Đợi Lão Báng, không thấy râu thấy mặt?

Mượn Tết tây, lòng hướng về cố quốc
Vay chén rượu đào chuốc bái hương linh
Tết Mậu Thân người chưa hưởng thái bình
Đà chết thảm bởi âm binh Cộng phỉ

Bốn mươi hai mùa xuân đến xuân đi
Bầy Chim Lạc vầy đàn nơi vạn lý 
Trước hương án lưu vong nghi ngút khói
Khấn hồn oan tịnh độ cõi an bình

Lạy quốc tổ cầu hiển linh phù trợ
Xin hồn thiêng sông núi đỡ cơ đồ
Đã bao năm rồi biển cạn rừng khô
Cộng phỉ cúng dâng cho giặc Hán

Thương em gái tuổi xuân tàn trong ngục
Rét nàng Bân lạnh cóng tấm lưng ong
Thương cháu trai ngấp nghé cổng tuyền đài
Vì bảo quốc chịu nằm gai nếm mật

Nghiêng bầu rượu đổ càn khôn trời đất
Tắm cho người trong ngục thất cố hương
Tẩm liệm anh em thác chốn sa tràng
Ta xước cổ khúc Hồ Trường khản giọng...

January12018.hoànghoalũng.dzuylynh


No comments:

Post a Comment