12/30/2017

Xá Lợi Lưu Ly - Mồ Tử Sĩ(tặng Út Khiết & Binh chủng Mũ Nâu cùng hậu duệ)


Đê đầu đảnh lễ đấng chí tôn
Cho con vay chữ điếu oan hồn
Tráng sĩ thây không vùi Dịch thủy
Nương hồn an trú ngọc lưu ly

Biệt Động Quân máu nhuộm quân kỳ
An Lộc địa, danh ghi chiến sử
Kẻ còn thở sa vòng lao lý
Người tắt hơi mộ chí chưa ghi

Xá lợi lưu ly- mồ tử sĩ
Mối đùn cốt nhục dị hình nhơn
Ba viên gạch đất hờn chưa ngậm
Chưng cất u hồn tẩm khí thiêng

Viên gạch đầu tiên ghi Tổ Quốc
Danh Dự khắc sâu thỏi thứ hai
Trách Nhiệm in miếng gạch thứ ba
Xương, mối đùn cốt Cha huyết Mẹ...

Ba mươi tháng Chạp nơi đất khách
Khói thuốc đùn quanh tách cà phê
Ngồi nghe tàn tích thằng em kể
An Lộc ơi! ta làm sao về?

Lang bạt giang hồ tóc muối pha
Xếp gươm gác súng xó kẹt nhà
Tráng sĩ ta hề qua bến cạn
Câu thề còn rớt lại quan san

Thung lũng sương loang sầu quạnh quẽ
Nhớ anh em, nhớ lắm quê nhà
Dâng lên chư Phật hương ba thẻ
Độ hồn tử sĩ biệt luân xa...


hoànghoalũng.chínhđôngđinhdậu.Dec302017.dzuy lynh


Ghi chú: Photo & comment by Facebooker Nguyễn Thanh Khiết:
" 29-11-2011 Đúng 7g:44'. UK tế cáo đất trời làm lễ động thổ xây ngôi mộ chung cho 51 BĐQ tại An Lộc Mộ Chí. để tháo cùm cho những đàn anh đã hy sinh và bỏ xác trên chiến trường An Lộc khi nắm xương tàn từng người một sau thời gian bị kiên giam chỉ còn lại như thế này( mối mọt đùn kín nắm xương tàn của một tử sĩ) "


No comments:

Post a Comment