12/15/2017

Chiều Viễn Xứ

chiều tà văng vẳng tiếng thu không
héo hắt bên sông giọt nắng vàng
cánh vạc kêu sương khàn khản đặc
lữ khách trông vời dạ sắt se
viễn xứ tha hương sầu quạnh quẽ
quê nhà xa lắc biết về đâu
xếp mảnh lam y thời mạt pháp
hồn treo lơ lửng gác chuông chiều


thunglũngchiềuđông Dec122017.đỗlanchy
No comments:

Post a Comment