11/28/2017

Vết Châm

Em giữ làm chi những vết châm
Đau thương lệ nhỏ đẫm đêm trường
Đông giá ngoài song, sương hóa thạch
Bóng lẻ cô phòng, vách đối gương...

Nhớ vết châm lòng chạnh vấn vương
Xót xa bi lụy luống u sầu
Chữ tình, chỉ bóng câu qua cửa
Luyến ái, chừng như mưa bóng mây

Đóm lửa tro tàn bay, đã nguội
Nghĩa biển tình sông vùi đáy tim
Thuyền yêu sóng vỗ chìm cuối bể!
Gát mái, xuôi buồm về bến nao?

Bao canh mộng ảo, lắm hư hao
Mấy khắc vầy duyên... áo đã nhàu
Cầm bằng đã trước sau chẳng vẹn
Buông nhé! em! đừng vén vết châm!


đỗlanchy. Nov 272017


No comments:

Post a Comment