11/19/2017

Đông Sang Lũng Thấp

Gió đuổi lá thu về miên viễn
Bóng chinh nhân nhòa chốn trận tiền
Thôi thì quên chuyện đảo điên
Tay đàn thay súng vui miền tự do

Tuổi thần tiên ta chớ kéo co
Bàn tay cũ bóp cò đã mỏi
Hát lên thay một hồi còi
Xung phong trận mạc; coi mòi đã xưa...

Mây đổ xuống cho vừa lũng thấp
Anh em mình bước thấp bước cao
Tiếng đàn tiếng địch lao xao
Hay là khúc dạo hát rao tuổi già

Còn hát được cứ gào cho đã
Còn tay, còn lướt lả cung thang
Đông sang nhớ thuở tan hàng
Anh em đồng đội rộn ràng thăm nhau

Lễ Tạ Ơn tuần sau, có nhậu?
Bớ Phi Ô với lão Bình Râu!
Đức 5-7-1 ở đâu
Gom bi vầy trận uống nhầu cho vui

Nom hình thấy "nhất hoàng" Sơn trọc
Lão quan hai Lương gốc Lạc Đà
Một tên úy rượu thí bà 
Một chàng hảo tửu thấy là nhào vô...

Tóc, trên mái tựa hồ trơ trụi
Mắt, mơ huyền mờ bụi dương gian
Da, đồi mồi trổ dọc ngang
Hỡi ai chiến hữu: vào hàng nhấn... Like!


dzuylynh.thảovânam Nov182017

No comments:

Post a Comment