10/25/2017

Tấm Thẻ Bài Cho Em(cho người về sau cuộc chiến)


Anh còn hai tấm thẻ bài
Nửa treo giá nhạc, nửa cài án thơ
Nửa cho em với con thơ 
Nửa làm phao, níu đôi bờ tử sinh

Gần xong một cuộc hành trình
Sao còn quay quắt một mình trong đêm
Còn đâu chân cứng đá mềm
Tuổi xanh úa vữa mục thềm rêu phong

Em về như một cơn dông
Đem hương lúa phả cánh đồng lưu vong
Chúng ta... bầy cá ròng ròng
Đám con lạc mẹ giữa giòng tha phương

Nhiễu điều phủ lấy giá gương*
Phận thân mất nước phải thương nhau cùng
Thẻ bài khắc nỗi đau chung
Xin ai chớ nỡ treo khung bệ thờ

Thẻ bài - xương trắng mài thơ
Ứa giai điệu máu - chưa mờ thời gian
Nhắc bao chiến tích vẻ vang
Đừng quên một thuở dọc ngang trận tiền

Vui tình phu phụ đoàn viên
Buồn đồng đội, chốn đảo điên quê nhà
Mai này anh có đi xa
Thẻ Bài em cất làm quà cho con...


* Ca dao Việt Nam
Dzuy Lynh .Oct242017


No comments:

Post a Comment