10/15/2017

Lẻ Bạn
thơ Trần Tuấn . nhạc & trình bày Dzuy Lynh


Tiếng con chim lẻ bạn kêu chiều
Ơi... buồn ơi...
Buồn liêu xiêu dáng núi,
Buồn rũ rượi giòng trôi, 
Buồn vàng hoe sắc lá,
Buồn nhão nhoẹt mây trời...
Tiếng con chim lẻ bạn kêu chiều
Ơi... buồn ơi...
Buồn đi đi, đến đến
Quanh quẩn chỗ ta ngồi, 
Buồn nhũn nhàu chăn chiếu,
Buồn đắng chát vành môi...
Tiếng con chim lẻ bạn kêu chiều
Ơi... buồn ơi...
Buồn phai men chung rượu, 
Buồn nhạt thếch vần thơ, 
Buồn quyện vào sương khói 
Chẳng chịu vào hư vô.
Tiếng con chim lẻ bạn kêu chiều
Ơi... buồn ơi... 
Ruột ta đau đã chín
Chiều ơi! buồn chín chiều...
Tiếng con chim lẻ bạn kêu chiều
Ơi buồn ơi!


No comments:

Post a Comment