9/11/2017

Văn Tế Ngày MưaNguyễn Thanh Khiết / Dzuy Lynh


Hỡi hồn oan Bình Long - An Lộc
Hỡi vong linh chết rửa - Cổ Thành
trong chiến chinh bỏ cả tuổi xanh
về đây cạn một chung hận cũ
Người giữ nước - nước này sắp mất
người giữ thành - thành quách tiêu tan
xưa biển đông một cõi giang san
nay bờ ải rơi vào tay giặc
Hỡi hồn oan phất phơ còn lại
từ Nam Quan tới tận Cà Mau
đau chăng hỡi xương trắng rừng cao!
chết - chết cho núi sông tồn tại
Tháng bảy lê thê mưa ngâu rớt
lũ cô hồn - chẳng đất dung thân
rách tả tơi lê bước chân trần 
trên thành quách - tàn tro đã lạnh
Hỡi lá rừng - bom nung vàng cháy 
hỡi mồ chôn lấp vội bên đường
hỡi chiến y vứt bỏ đoạn trường
hỡi đao kiếm gãy ngày chiến bại
Này văn tế chúng sinh thập loại
gom về tụng niệm một hồi kinh
tháng bảy mưa qua xót chút tình
ê a khóc cho hồn tử sĩ


No comments:

Post a Comment