7/16/2017

Trưng Vương Ngày Xưa Ấy

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)

thơ Thủy Hoàng / nhạc Dzuy Lynh


Trưng Vương một thuở nào. 
Ngợp áo trắng xôn xao 
Em nghiêng che nón đợi.
Một nụ cười thầm trao.

Trưng Vương cuối ngõ đường. 
Đọng bao lời yêu thương. 
Lối buồn em nhẹ bước. 
Mai tiễn anh... buồn vương.

Trưng Vương mùa thu buồn. 
Em dõi mắt sầu tuôn.
Đếm dài bao nhung nhớ. 
Thao thức bấy đêm trường.

Trưng Vương ngày xưa ấy. 
Dõi theo người yêu thương. 
Biền biệt giữa chiến trường. 
Mà nghe lòng tơ vương...