6/16/2017

Tâm Động

Giữa có và không có em không
Thoáng qua song cửa ngọn tóc bồng
Em như con sóng đầu ngọn gió
Anh bóng ngựa hồng mỏi vó câu

Giữa không và có em có không
Ai đem cánh én nhốt trong lồng
Để Mai vô vọng chờ Xuân tái
Và Trúc chau mày vọng tiết Đông

Có có không không có có không
Không không có có không không có
Cô láng giềng xưa trông đầu ngõ
Lữ khách năm nào có ghé không

Nếu em bảo có là không có
Anh trả lời em là có không
An cư kiết hạ tâm còn động
Áo đỏ hài xanh ngồi lên đồng...


đỗ lan chy
No comments:

Post a Comment