5/12/2017

Tháng Ba Nhung Nhớ


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Thương Giang | nhạc Dzuy Lynh


Hoa gạo cháy trên đê 
Đỏ rực mầu nhung nhớ. 
Hoa soan tim tím nở 
Nhắc người xa, người xa…
Lại một mùa Tháng Ba 
Em không về đúng hẹn. 
Thương con đò trên bến 
Chống sào buồn ngóng trông.
Vàng rưng rức cải ngồng. 
Ven triền sông mỗi độ. 
Nhớ chân trần trên cỏ, 
Em ngày xưa, ngày xưa...
Tháng Ba lất phất mưa. 
Rét nàng Bân lạnh cóng. 
Giọt buồn chợt lắng đọng 
Giữa chiều Xuân mênh mang.
Hoa Cau vẫn dịu dàng 
Cho lòng ai bối rối... 
Lời thương thầm chẳng nói. 
Ơi! Tháng Ba! Tháng Ba...

Kiev 16/3/2017