4/13/2017

Ngày Mai Xuống Đường

Ngày mai chống gậy xuống đường
Tháng Tư Quốc Hận diệt phường cộng nô(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Nguyễn Di Ngữ . nhạc Dzuy Lynh


Mai mày chống gậy đi với tao!
Cùng xuống đường dẹp bầy cộng sản
Tụi mình đã một đời gánh nạn
Có sá gì thêm chút nặng mang?
Mai mày chống gậy cứ hét to
Trút bao năm hận nén đầy tay
Trăm năm ngồi đợi giờ đứng dậy 
Đứng một lần dù phải banh thây
Mai mày chống gậy sát bên tao!
Y như thời tuổi trẻ ngày xưa
Quắc mắt nhìn kẻ thù từng đứa
Đã phá núi, sông, biển chẳng chừa
Mai mày chống gậy đi với tao!
Hiên ngang trên đất miền Nam cũ
Không cần hẹn - bạn bè tới đủ
Mấy mươi năm - đến phút báo thù
Mai mình chống gậy - cùng tuổi trẻ!
Cứ y như viên gạch lót đường
Như ngày xưa mình chịu tai ương
Dù sức kiệt vẫn cùng một hướng!
No comments:

Post a Comment