3/25/2017

Tháng Ba


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Nguyễn Đức Hùng / nhạc Dzuy Lynh
March 22.2017


Tháng Ba bám như rêu
Cho hồn xanh màu lá
Ta chết đầu ngọn sóng
Biển thương ta. Biển buồn

Tháng Ba ta gãy súng
Đời đắng nghét cơn say
Ta lưu đày miên viễn
Núi thương ta. Núi buồn

Tháng Ba ta ta không về
Để em ngu ngơ hát
Trên cồn cát tha ma
Em yêu ta. Em gầy

Tháng Ba trắng khăn tang
Mây đen vây núi đá
Áo trận trăm mảnh vá
Thân yêu ta.Thân gầy

Tháng Ba ta bỏ đi
Giã từ miền quan tái
Tháng Ba em ở lại
Biết ra sao?Sau này!

Tháng Ba đã xanh rêu
Tha hương buồn biết mấy
Ta cánh thiên di mỏi
Lạc bầy... kêu trong sương...

No comments:

Post a Comment