3/09/2017

Tháng Ba Tiễn Bạn Ta Đi Về Biển
( tặng TQLC Đức Tô & LĐ 147 )


Tháng Ba bà già đi biển.
Chẳng cầu, Biển cũng lặng yên.
Tháng Ba thương ta lính chiến
Thuận An giã biệt hí trường!

Hai Sáu Tháng Ba... Biển động.
Cọp Biển hứng trọn cơn giông.
Thủy Thần Mũ Xanh lóng cóng;
Ra khơi nuốt lệ vào lòng...

Tháng Ba giặc tràn cửa Việt.
Biển xanh nhuộm máu dân mình.
Cửa Tùng thây trôi chật ních.
Xác ta, xác địch sình trương!

Tháng Ba lui binh về biển.
Chiến thuyền đạn pháo triền miên.
Cái vẫy tay chào không tiễn,
Nghe như Biển khóc một mình...

Tháng Ba giặc tràn cơn lốc.
Thương con chưa kịp bế bồng.
Mẹ đã thây vùi bãi cạn,
Cha vừa gảy gánh quan san!

Tháng Ba bạn ta mắc nạn.
Đâu rồi một thuở dọc ngang?
Thuận An kinh hoàng lửa đạn,
Thừa Thiên, Quảng Trị tan hàng.

Bốn mươi hai năm ngủ Biển.
Hờn căm mang xuống tuyền đài.
Hỡi những chàng trai anh dũng:
Xin hồn thanh thản lượng dung!

Ta phổ nhạc bài thơ Biển.
Làm cho bạn nhớ một thời.
Trượng phu... chờ chơi với dế;
Gươm cùn, tráng sĩ còn mê...Dzuy Lynh

No comments:

Post a Comment