3/27/2017

Biển Ấy, Mùa Này

Tháng Ba biển réo chiêu hồn
Thuận An ai oán tiếng hờn mũ xanh(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


album Nỗi Hờn Chiến Mã
thơ Ó Biển Trần Như Hùng / nhạc Thần Ưng Dzuy Lynh
(Melbourne, 26/3/2017 - San Jose March 262017)


quê nhà xa lắc xa lơ đó,
ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
(Nguyễn Bính)

Thuận An tháng này không mây trắng
vần vũ mây đen sóng bạc đầu
gió rít như muôn hồn réo gọi
đồng đội anh em giờ nơi đâu?

cát vàng nâu sậm như thấm máu
hàng dương cành khô gầy trơ xương
bốn hướng mịt mù cơn mưa lạnh
đất, trời, lòng ta cùng thê lương

nhớ người nằm xuống không nén hương
đớn đau lòng quặn như dao cắt
ngậm ngùi bưng mặt chảy máu mắt
thương tiếc anh em thân nát tan

thân trai binh lửa ai mạc mặt?
chiến trường dầu dãi ai gọi hồn?
tuyệt lộ thà chết không chịu nhục
lầy thân hiển hách tấm lòng son

ngàn năm còn với nước non …

No comments:

Post a Comment