1/28/2017

Khai Bút Đầu Năm

Sáng mùng một đốt phong pháo đỏ
Thung lũng sương lam bóng tỏ mờ
Đầu năm chẳng lẽ ơ thờ
Vói nghiên thò bút lật tờ đề thơ

Trước trầm hương đền thờ quốc tổ
Khấn quê nhà chóng độ hồi sinh
Tha hương ta hưởng an bình
Xót thương dân tộc điêu linh ngập tràn

Bảy mươi năm lầm than đày đọa
Biết chừng nao dứt họa xâm lăng
Quấn chân chi sợi xích thằng
Bứt xiềng nô lệ nhục nhằn lê dân

Đầu năm ngọn bút đã phân vân
Biết viết gì đây chuyện cơ trần
Bút sa mà dạ lần khân 
Vườn sau eo óc bâng khuâng tiếng gà

Ta cũng chỉ là người lính già
Trầm thăng đã mấy buổi can qua
Sẩy tay đánh mất sơn hà
Sa cơ nuốt nhục quốc mà dấu thân

Nhắn cháu con giữ nước báo ân
Bao công khó tiền nhân gầy dựng
Bảo toàn biển bạc rừng vàng
Vùng lên đánh đuổi hung tàn ngoại xâm

Đã đến lúc tre tàn măng mọc
Hậu duệ nêu huyết thống cha anh
Hỡi bao liệt nữ hùng anh
Cùng nhau vá lại bức tranh dư đồ


hoànghoalũngmùngmộttếtđinhdậu . dzuylynh
No comments:

Post a Comment