12/02/2016

Xuân Miền Hỏa Tuyến( nhớ về Cổ Thành -Thạch Hãn. địa đầu Quảng Trị Tết 1973 )


Đêm nghe đại bác thét vang rền
Ngỡ Giao Thừa tiếng pháo nghênh xuân
Tiền đồn heo hút đóng quân
Nhớ về phố thị bâng khuâng ngậm ngùi...

Thương Cha nhớ Mẹ dạ khôn nguôi
Thương bầy em dại lòng bổi hổi
Ngày ta mười tám tuổi đời
Lăn vào lửa đạn một thời làm trai

Không dám thương áo dài tha thướt
Chỉ ngóng chờ ai trước cổng trường
Trường Sơn heo hút mù sương
Mũ xanh áo trận sa trường dọc ngang

Đêm trừ tịch, hỏa châu chong sáng
Sáng đầu năm, “ con cái ” sẵn sàng
Xung phong trung đội dàn ngang
Giành từng tấc đất, bảo an dân lành

Mồng Hai, Hậu Trạm chuyển thư xanh
Mứt bánh hậu phương địch pháo banh
Quảng Trị sương sa giá lạnh
Sài Gòn ơi! Ôi nhớ mấy cho vừa…

Sim tím bẻ cành giăng đầu võng
Đón Xuân rượu trắng Bastos xanh
Khăn thêu đôi sẻ chuyền cành 
Hậu phương em gửi... để dành thay băng

Loang chiến địa máu đào xương trắng
Thạch Hãn giòng tanh tửi xác thù
Kẽm gai thây địch giăng mền
Nón thằng bắn sẻ óc lềnh lạnh tanh

Ta nghịch, đội lên đầu tuổi trẻ
Chụp hình khoe Mẹ thế hoàng mai
Chiến hào ai biết xuân khai?
Chiến bào chưa nát bốn mươi năm ngoài!


hoàng hoa lũng lập đông . dzuy lynh . 1222016No comments:

Post a Comment