12/16/2016

Khi Cha Già ...

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Ó Biển Lý Khải Bình | nhạc Thần Ưng Django | poster bh
Model Lý Khải Bình và ái nữ Lý Minh Thu ( Vietnamese Young Marines )
Copyright NS DL . Singer DzuyLynh
(tặng đồng đội Mũ Xanh - Việt Nam & Hải ngoại)Khi cha già cha sẽ ra đi. Dưỡng trí viện cha vào nơi đó
Cuộc đời có đến, có đi. Con ơi đừng có sầu bi làm gì
Khi cha già, nơi viện dưỡng lão. Chiến hữu Cha lác đác mấy người
Ông nào cũng lão, nhão người. Bước đi không vững vẫn vào thăm nhau
Khi cha già, nơi viện dưỡng lão. Mỗi thứ Hai cha vững tay chào
Quốc Kỳ không gió lao xao. Quốc Ca tự hát nghe nao nao lòng
Khi cha già, nơi viện dưỡng lão. Lính mũ xanh còn đó đời cha
Ó Biển tung trời giương cao móng vuốt. Giặc khiếp oai danh, vang khắp chiến trường
Khi cha già, cha sẽ ra đi. Nối chí cha mũ xanh con đội
Giầy sô, quân phục rằn ri. Hãy mang, hãy mặc mà đi tiếp đường
Khi cha già, cha sẽ ra đi. Con nối gót Bà Trưng, Bà Triệu
Xá gì thân phận nữ nhi. Cá Kình con chém, đạp tan sóng bằng
Khi cha già, cha sẽ ra đi. Chút lòng son với nước với non
Con ơi! Cố giữ cho tròn. Thay cha bước tiếp con đường Việt Nam
Khi cha già, cha sẽ ra đi. Cha chỉ muốn Cờ Vàng ấp ủ
Xác minh nguồn gốc Quốc Gia. Cha con là Lính Việt Nam Cộng Hòa
Khi cha già, cha sẽ ra đi. Áo quan xin chớ, cạc-tông thì dùng
Tay con bấm nút, lửa bùng. Sau hai ba tiếng chỉ còn chân dung
Khi cha già, cha sẽ ra đi. Tro cốt cha đưa về Quê Mẹ
Rải trên đất nước Việt Nam. Để cha phù trợ an bang cõi bờ
Khi cha già, cha sẽ ra đi ! Khi cha già... cha sẽ ra đi...No comments:

Post a Comment