11/16/2016

Cung Trầm

dưới chân đồi bát ngát sen 
sao rơi trũng thấp mây chèn bờ lau 
chẻ đôi sợi tóc cột nhau
nghe trong lời gió còn đau mảng sầu
chiếu chăn sớm trải tối nhàu 
trăm năm sỏi đá đục ngầu trầm luân 
động hồn u uẩn mông lung 
sóng xô lớp lớp vữa cung đàn trầm


dzuy lynh . hoàng hoa lũng


No comments:

Post a Comment