10/05/2016

Giấc Trầm Kha

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


Sáng tác & trình bày Dzuy Lynh
Album Giọt Nước Mắt Biển


Ngày em đến thung lũng vàng trút lá
Nắng lung linh từng vạt xối bên song
Có cơn mưa lạnh ướt mái hiên chùa 
Trầm tiếng mõ lời kinh ta lặng lẽ...
Ngày em đến ta áo sòng xếp cất
Bỗng trên tay tràng hạt hóa mân côi
Tiếng thu không rạn nứt gác chuông sờn
Thời kinh sớm đã xen giọng yến oanh 
Ta dong ruổi cùng em về phố huyện
Gom đức tin vừa một nắm trong tay
Lời ca thánh dư âm động dấu lặng
Bởi tại Em đã đóng cửa thiên đàng
Ta ngu ngơ dựa cội tùng say khướt
Giọt ăn năn chẳng thể hóa cam lồ
Bởi tại Em, ta tội đồ thống khổ
Nên suốt đời vùi sâu mộng trầm kha


Carmel Beach. California Oct. 2016
No comments:

Post a Comment