9/16/2016

Trường Tương Tư


tương tư là tương tư trường
hạc mộng gào đêm mơ sương
canh chày nhịp gõ vấn vương
tương tư là tương tư trường

ôm cầm vỗ bấy cung thương
hun trầm soi dấu cổ hương
tàn y khơi tầm hơi hướng
men tương tư say canh trường

dòng thi trôi loang sông Tương
thuyền cầm buông neo Tầm Dương
đàn xưa chưa dứt âm thương
cho tương tư tương tư trường

sầu tơ vương còn đang vương
đêm hoang mang mang trầm tưởng
vọng mê nhuộm đời phong sương
cho tương tư tương tư trường


Hàn Dạ Lữ. tặng người thơ Tiểu Vũ Vi
No comments:

Post a Comment