9/06/2016

Nghinh Xuân


 (ảnh: Ngọc Trân) 
hoa đan tým cả chân trời
long lanh sương đọng đón mời ánh mai
hoa đơm nhụy đóa xuân khai
phải đây là chốn thiên nhai tiên bồng
thoảng lời gió gọi thinh không
giao mùa Đông mãn mênh mông thi trào
cỏ hoa mẩy lộc xôn xao
chớm nghe hương sắc ngọt ngào nghinh Xuân


dzuy lynh


No comments:

Post a Comment