9/16/2016

Cỏ Hoang

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ đông hương. nhạc & trình bày dzuy lynh


Giờ tôi, một nấm mồ vô chủ
Từ Tháng Tư buồn năm bảy lăm
Ngửa lưng nghe tiếng côn trùng hát
Nước mất, nhà tan, hận ngút ngàn
Em ở đâu, chừ em ở đâu?
Bao năm nhang khói lạc mây sầu
Vành tang giờ chắc như màu tóc
Bạc lắm theo ngày tháng biết đau!
Áo trận hoa rừng khô vết máu
Ngày ấy em cầm, khóc nhớ thương
Giữ làm kỷ niệm hay đánh mất
Hôm em vội vã lúc lên đường
Em vượt trùng dương, tôi ở lại
Hết rồi lời hẹn một ngày mai
Vòng hoa chiến thắng tròng quanh cổ
Và mùi hương tóc ngất ngây say
Giờ tôi dưới nấm mồ hoang lạnh
Trong nghĩa trang đầy gió hắt hiu
Cỏ vàng, nón sắt ai han rỉ
Giày Sault há miệng ngắm trăng tàn


No comments:

Post a Comment