8/29/2016

Ta Về

ta về lay ánh trăng ngà
ta về vớt giải ngân hà chân mây
rong rêu phù phiếm trên tay
gánh thơ cỡi cánh hạc bay lên ngàn

say hương dưới cội mai vàng
vẳng nghe ghềnh thác bạt ngàn thênh thang
sắc không không sắc chan hòa
trầm kha khẽ chạm một cành liên hoa

buồm giăng bát nhã khơi xa
trần gian bến giác bao la ngút ngàn
trầm luân bể hận si tràn
tuệ đăng bừng sáng tỏa màn vô minh

non cao vẳng một lời kinh
trầm buông tiếng mõ gọi thinh không về
bờ lau dỗ giấc lê thê
trần gian huyễn mộng tỉnh cơn mê chiều


đỗlanchyNo comments:

Post a Comment