8/29/2016

Dạ Khúc Xuân

(ảnh: Ngọc Trân)
nửa đêm dạ lý thì thầm 
mạch xuân nồng ấm trỗi mầm yêu thương 
thương người đứng giữa sông Tương 
thương ai nửa gánh đoạn trường gian nan 
thương hoa tàn buổi đương soan 
thương ai lẻ nhạn bên đàng đơn côi 
thương ai sớm vội mà thương 
chờ hương nhụy rữa hoa nương chốn nào 
đêm nằm nghe gió thì thào 
nghe mưa thấm áo nghe đau chiếu giường 
chong đèn lược chải trước gương 
chong đời ráo lệ đôi đường phân qua 
trong vườn mai đã đơm hoa 
nhuỵ vàng cánh đọng nắng nhòa soi nghiêng 
xõa buông một mái ngoan hiền 
tóc xanh chớm nhuộm nửa triền muối pha 
cuối đêm nghe khúc xuân ca 
bình minh trao cánh mai hoa đến nàng 
cho môi thắm dẫu muộn màng 
cho xuân dạ khúc rộn ràng yêu thương


dzuy lynh - về nơi trái gió trở mùa - No comments:

Post a Comment