8/29/2016

Cho Trọn Vần Thơ

(ảnh ntn)  
ngày trầm tư ai chờ đợi nắng 
ngày xa vắng trông gío buồn lay 
người về đây bồng bay tóc cũ 
cánh thời gian giũ bạc úa nhàu

ngồi bên trăng tô màu tròn khuyết 
buồn vui xưa điểm chuyện thăng trầm 
khép cửa vườn thì thầm lá hỏi 
bóng nguyệt nào soi một đài hoa  
  
dốc đời cao chợt òa tiếng vỡ 
phù dung mơ sớm nở tối tàn     
nắng bên thềm một sáng tơ loang  
hạ mang mang lửa tràn con gió 
  
cuối ghềnh thơ chảy mòn am cỏ 
dấu ngựa mờ cắt vỡ sông trăng 
bóng hư không thờ ơ đứng lặng 
trầm tư treo mật thất khô cằn 
  
sóng bàng hòang lấp cạn dòng trăng 
biển bâng khuâng nhắn lời thinh lặng 
nỗi trầm tư đôi lần giao nhận 
nối nhịp cầu mây trắng phù vân  

dzuy lynhNo comments:

Post a Comment