7/31/2016

Trường Hận Ca

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)
https://app.box.com/s/8ytg8j7bayiund08lhase262e06jr4ai


thơ Lan Phi | nhạc & trình bày Dzuy Lynh 
album Hương Cà Phê Màu Cũ . July 302016
* tặng binh chủng Biệt Động Quân / QLVNCH


ta ngả mũ đã một thời linh hiển
gói mảnh đất xưa của biển của rừng
bầy cọp núi giờ đã không còn nữa
tiếng đã khàn trong mắt lệ rưng rưng

ta ngả mũ xếp ngọn cờ uy vũ
thuở theo quân lướt gió giữa đại ngàn
bầy cọp dữ nơi chiến trường quần thảo
cất tiếng gầm trên xác giặc máu loang

ta ngả mũ trước uy linh rừng thẳm
gói lại hồn sông núi mẹ Việt Nam
máu, nước mắt và quê hương thấm đẫm
viết lại ngày lịch sử đã sang trang

ta ngả mũ trên miếu đền rêu cũ
màu đất xưa của dấu tích ngàn năm
máu cha ông tô lên những thăng trầm
nay tuyệt tận không còn dư âm nữa

ta ngả mũ lời kinh buồn mục rửa
lấp đất vào lệ ứa nấm mồ hoang
xương đã tàn huyệt đã tận nghĩa trang
ta lấp lại đời mơ hoang rừng núi

ta ngả mũ thắp nén nhang buồn tủi
chiến bào xưa xếp lại gửi bên trời
No comments:

Post a Comment