5/16/2016

Giòng Sông Cũ

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Cao Nguyên | nhạc Dzuy Lynh
trình bày Yến Thy Dzuy LynhNếu em khơi được giòng sông cũ
Anh dốc vào mấy vụ phù sa
Lấp sạch hết rác mùa cuồng lũ
Cho rong rêu kết tụ đơm hoa

Từ thuở nhận quê người lưu trú
Giòng sông xưa buồn rũ bến bờ
Còn mấy vụ phù sa thừa tự
Cũng đành phong kín ủ trong thơ

Nhiều lúc mơ nghe giòng sông hát
Lòng xôn xao như thủy triều dâng
Thuở hùng khí nhấn chìm Thát Đát
Dưới bùn đen nơi đáy trùng dương

Vẫn biết mơ chỉ là ảo ảnh
Mà thơ còn sóng sánh vung lời
Bởi tha thiết khơi giòng sông cũ
Mà nuôi lời bất tử Việt Nam

Nếu em khơi được giòng sông cũ
Anh dốc vào mấy vụ phù sa
Sông núi đẹp màu hoa lá mới
Người hân hoan trở lại quê nhà!No comments:

Post a Comment