3/06/2016

Mùa Điên
( tặng chiến hữu huynh trưởng CaoNguyên, Nguyễn Đáng /đàn em Mũ Nâu PơLang, Tuấn Đạt )lưng lưng dạ mang mang sầu
tháng Ba súng gãy, bên cầu bẻ gươm
mấy mươi năm máu còn tươm
chẻ rừng nhặt mảnh rách bươm linh hồn

tháng Tư rừng chật cáo chồn
khỉ đàn xuống phố kéo dồn âm binh
xót thương đất nước điêu linh
hoàng hôn tắt thở bình minh vật vờ

ngậm ngùi vẽ mấy dòng thơ
quẹt dăm nỗi nhớ thẩn thờ làm quên... 
muốn quên mà chẳng thể quên
ngậm ngùi cứ đổ lềnh khênh sông buồn

trách ông tạo khéo sắp tuồng
mở toang sở thú, rợ Hồ xổng tuôn
máu đào chảy ngược lên truông
chất chồng xương trắng xuôi nguồn bể đông

ngồi đây nuốt giọt lệ hồng?
chi bằng đứng dậy ra đồng khai hoang!
cần chi tiếng súng đì đoàng
Súng Thơ đạn Chữ ta dàn hàng ngang

tháng Ba rã ngũ tan hàng
tháng Tư đất nước ngỡ ngàng tan hoang
mấy mươi năm hận chưa tan
để cho dạ cứ mang mang dạ sầu...


dzuylynh.thángbahoànghoalũng.No comments:

Post a Comment