2/28/2016

Lễ Phật Đầu Xuân

Đầu xuân theo về Kiev
Viết lời cầu nguyện cho em
Tháp bút bên rèm liễu rũ
Ý an tâm trụ thân bình

Nam Mô Phật Thường Bất Khinh
Trúc Lâm Tự thật hiển linh
Bút Tháp cung nghinh Di Lặc
Du Xuân bá tánh lễ Chùa

Tha phương cuối trời luân lạc
Phù trần bát ngát sinh linh
Bến Mê thủy trình gian khổ
Thuyền Từ thóat lộ vô minh

Cầu cho quốc thái dân an
Năm châu bốn bể cư nhàn
An khang lộc tài lạc phúc
Tâm tòan sở nguyện ý như


tiếtnguyêntiêu Bính Thân hoànghoalũng. dzuylynh
( tặng thi sỹ thuonggiang - út raumuống )
No comments:

Post a Comment