1/05/2016

Mưa Nửa Đêmnửa đêm về sáng bên hiên lạnh
nghe giọt mưa đông thánh thót rơi
nhớ thương quê cũ... ơi... vời vợi
mưa gõ nhặt khoan, nhịp rối bời?

thung lũng chùng giăng nỗi khát khao
mưa đêm đành đọan lấp trăng sao
đã nghe sương khói chao từng vạt
xát mộng hồi hương rát nỗi niềm

đợi mặt trời lên thế ánh diêm
soi vầng trăng ướt rụng bên thềm
tưởng hồn trăng nhập đèn ven ngõ
dẫn lối ta vào cõi huyễn mơ

chợt đến chợt đi ngỡ cũng xong
đành tâm tháo bỏ lọn tơ lòng
nơi ấy trùng dương em bọt sóng
trắng xóa tan vào ngọn gió đông

đen cà phê đắng nợ vần thơ
vay chén trà xanh trải phím tơ  
trách giọt mưa rơi mờ nhân ảnh
em nhạt nhòa tan nhanh hư không...hoànghoalũng Jan52016 . dzuylynh
No comments:

Post a Comment