12/09/2015

Tiễn Anh
(kính tặng hương linh MX thi sĩ Nguyễn minh Châu)Níu ngọn thu phong về bên ấy
Tráng sĩ dong hồn về chân mây
Kể từ chinh chiến liệt oanh
Giã từ quan ải tử sanh bao lần

Trường Sơn đỉnh phù trần mắc võng 
Miền Tây giăng lưới vọng tầm thù
Ra đi đã mấy mùa Thu
Mũ Xanh giày trận mịt mù khói sương

Trở về với chiến thương tàn phế
Xe lăn mòn máu lệ chinh nhân
Vui cùng thi tứ câu vần
Bên trời luân lạc phù trần mà quên

Chốn cõi tạm tiếc gì lưu luyến
Chỗ tha hương lộ tuyệt công hầu
Cố hương phó mặc cơ cầu
Nương con hạc trắng về chầu cảnh tiên

Vó câu đọng tiếng sên tiếng phách
Tiễn hương linh một khách anh hùng
Than ôi đàn đứt ngang cung
Khóc Anh mây xám chập chùng giăng đưa...


Hòang Hoa Lũng. tàn thu Ất Mùi
Djiango Dzuy Lynh 


No comments:

Post a Comment