12/07/2015

Lời Đề Từ Mùa Đông

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Từ Cuồng . nhạc & trình bày Dzuy lynh
album Mặc Khải Mùa Đôngnỗi buồn sương khói mong manh
một đêm mưa quạnh đã thành mùa đông
lạnh lùng chia ngọn thu phong
nghe trong tịch mặc sắc-không lìa cành
nghe mưa kết cỏ đồng xanh
nghe trăm năm cũ ngậm vành thời gian
căm căm bóng lạnh mùa sang
hốt nhiên cố quận ngập tràn khói sương

No comments:

Post a Comment