11/14/2015

Mắt Lửa

Tinh cầu lơ lửng tầng không 
Trơ con mắt lửa đứng tròng vô tâm 
Đèn trời soi vọng cõi âm 

Bao hồn oan ức âm thầm óan than 
Ngậm cười ở chốn suối vàng 
Anh linh tử sĩ xếp hàng điểm binh 
Chờ nghe ban lịnh xuất quân 
Hồn nương linh khí trầm luân tụ về 
Đứng lên giành lại sơn khê 
Cho dân thóat cảnh ê chề lầm than 
Xin hồn nhập đám Dân Oan 
Trừng con mắt lửa đốt tan quân thù 
Đâu rồi hỡi các sĩ phu? 
Sao đành nhắm mắt thiên thu gục đầu! 
Cam tâm làm kiếp ngựa trâu 
Cho bầy Tàu khựa đè đầu cưỡi lưng 
Nhanh chân chớ bước ngập ngừng! 
Há thua thục nữ lẫy lừng hậu sinh? 
Hy sinh tuổi ngọc sinh viên 
Thẳng lưng nhiếc mắng Đảng điên bất tài 
Công an bộ đội vểnh tai 
Nghe con mắt lửa trần ai nhắc bài: 
Làm trai cho đáng nên trai 
Giết Dân cướp của cũng hòai hèn thân... 
Sống làm tướng chết làm thần 
Noi gương Lê, Lý, Đinh, Trần tiền nhân 
Ăn hạt cơm nhớ lương dân 
Uống ly nước nhớ tri ân cội nguồn 
Chớ theo Hùng, Dũng xuẩn cuồng 
Luồn trôn Chệt Hán - phường tuồng Trọng, Sang 
Tham ô bạo ác hung tàn 
Hiếp dân hèn giặc bán giang san mình 
Khép mồm ngậm mõm nín thinh 
Coi chừng Mắt Lửa âm binh nhiếp hồn!- đêm nhớ về Hoàng Sa,Trường Sa - dzuy lynh -