11/10/2015

Lạc Đường...

đêm qua mười bốn trăng vừa chớm
mấy khóm hoa quỳnh tỏa ngát hương
nhác cánh hạc nghiêng chao lệch hướng 
mới biết rằng anh đã lạc đường...

muốn thăm bần sĩ ẩn thâm am
bóng núi trầm ngâm đẫm khói lam 
bụi phủ án thư màu ảm đạm
tương ngộ phù sinh chạm cốc phòng

những tưởng đời còn chút thong dong
sớm chiều kinh kệ uổng công không
chày buông chuông đổ lay tâm động
sắc sắc không không... chạnh tấc lòng

trăng lặn hoa tàn vỡ hồn hoang
vó câu nhạc ngựa khấp quan san
dưới trăng bẻ kiếm mài si hận
nhúng khúc cuồng ca đáy chén trà

dzuylynh.hoànghoalũngđêmnguyệtquỳnhgiápngọ