11/25/2015

Bài Thơ Này Tôi Sẽ Giấu Em!

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Trần Tuấn . nhạc & trình bày Dzuy LynhCó nhỏ hỏi: anh già mà làm thơ tình chi vậy? 
Tôi trả lời: làm để làm duyên. 
Nhỏ lại hỏi: già mà duyên làm chi vậy? 
Tôi trả lời: để chỗ già rồi khỏi bị già thêm. 
Nhỏ nguýt mắt, bảo rằng: anh nói xạo... 
Duyên chứ đâu phải thuốc cải lão hoàn đồng... 
Tôi tủm tỉm...chỉ cười, không cãi lại 
(con gái mà, nói thật có tin đâu)
Kể từ đó, tôi vẫn làm thơ tình đều đặn. 
Nhỏ thích thơ yêu, nên lẻo đẻo theo hoài.
Có đôi lúc trộm nhìn, tôi bắt gặp 
Nhỏ đọc thơ mình mà... cái mặt tươi tươi. 
Cũng từ đó, nhỏ sáng chờ, trưa đợi.
Mong mau đêm để lén mẹ đọc thơ tình.
Có những lúc vì chuyện tiền nong , cơm gạo 
Thơ tôi không về, nhỏ có vẻ thôi xinh. 
Thấy tội nhỏ, tôi siêng làm thơ hơn trước. 
Thơ tôi nhờ có nhỏ bỗng duyên thêm.
Mà điều đó làm sao mà nhỏ biết
Nên bài này tôi giấu nhỏ, chẳng cho xem.