10/03/2015

Vết Chim Bay

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Phạm Thiên Thư . nhạc & trình bày Dzuy LynhNgày xưa anh đón em 
Nơi gác chuông chùa nọ 
Con chim nào qua đó 
Còn để dấu chân in
Anh một mình gọi nhỏ 
Chim ơi biết đâu tìm
Mười năm anh qua đó 
Còn vẫn dấu chân chim 
Anh một mình gọi nhỏ 
Em ơi biết đâu tìm
Ngày xưa anh đón em 
Trên gác chuông chùa nọ 
Bây giờ anh qua đó 
Còn thấy chữ trong chuông
Anh khoác áo nâu sồng 
Em chân trời biền biệt 
Tên ai còn tha thiết 
Trong tiếng chuông chiều đưa
Ngày xưa em qua đây 
Cho tình anh chớm nở 
Như chân chim muôn thuở 
In mãi bực thềm rêu
Cõi người có bao nhiêu 
Mà tình sầu vô lượng 
Còn chi trong giả tướng 
Hay một vết chim bay