10/05/2015

Ươm Vần Dệt Nợ Thi Nhân" Với thi nhân câu thơ còn dan díu 
Lẽ nào xa khi còn thiếu nợ người? "
( thơ Thương Giang )

thơ ươm ý dệt... nợ thi nhân 
dan díu vần câu đã mấy lần 
nhặt lá ngoài sân sàng giai điệu 
gạn gió ngang trời lọc tiếng tiêu
tri kỷ cùng mây đợi ráng chiều 
rượu hâm chờ nhấp tiễn tri âm 
cạn chén tương như sầu hiu hắt 
vó ngựa hồng khoan nhặt gõ vang
ta người chinh chiến lạc quan san 
em trải vần thơ họa tiếng đàn 
phím tơ hòa nhịp tràn cung bậc 
viễn xứ phương trời ngây ngất say
hồ cầm vọng nguyệt gảy khúc ca 
tống tửu nghinh hoa cạn chén ngà 
thi nhân bằng hữu người đâu tá 
phiêu bạt giang hà thơ với ta!


.dzuylynh.