10/09/2015

Tri Âm


giọt mưa gõ xuống đêm trường 
tiếng thanh tiếng đục vô thường vọng âm 
gặp nhau giữa cõi phù trầm 
đồng tâm hợp ý tri âm kết tình 
đêm tàn ắt đến bình minh 
quê hương thống khổ điêu linh không còn 
mình cùng nhau hẹn lên non 
nghe chim muông hát véo von trên cành 
nằm khềnh mà ngắm mây xanh 
phù du thế sự mong manh chẳng màng 
bôn ba một thuở dọc ngang 
gói vào ký ức mấy hàng trầm tư 
bách tùng mọc chốn thảo hư 
an nhiên mây nước thiên thư đối cùng 
dạo đàn so phím nâng cung 
túi thơ bầu rượu tương phùng tri âm


.dzuylynh.