10/04/2015

Trăng Đọng


nửa đêm trăng rụng giăng đầu võng 
sương rớt tầng không vọng tiếng hư 
sân thu lác đác buông từng chiếc 
lá héo cành trơ vệt úa tàn

một kiếp trầm luân cõi hồng hoang 
trăm năm phù phiếm chốn nhân gian 
trăng tròn trăng khuyết mang mang tận 
trụ diệt hủy sinh đã mấy lần

trăng non nửa mảnh bao nghìn bận 
trăng già muôn thuở cũng phù vân 
phím vỗ đàn âm sầu in ngấn 
thu nhỏ giọt ngân họa ý vần

lá rụng trơ cành thân mộc giả 
gió lùa tâm cảnh ngã vô sinh 
như nhiên tĩnh thức minh thiền định 
trăng đọng đầu non tịch cốc an


.dzuy lynh.