10/04/2015

Thời Gian


xuân hạ thu đông rồi lại xuân 
chiều trưa sớm tối rồi lại chiều 
quẩn quanh quanh quẩn rồi quanh quẩn 
con tạo xoay vần cũng bấy nhiêu

vui buồn cười khóc cười cười khóc 
đi đên đến đi đến đến đi 
ngõ trước thềm sau ươm kỉ niệm 
hàm tiếu mãn khai đóa nỗi niềm

người xưa còn đó muôn năm cũ 
quán lá cà phê buồn nối buồn 
nấp bóng thời gian sầu lẻ bạn 
khơi giòng thư cũ lật mùa sang

biết đời chỉ một lúc bên nhau 
thiên di mòn cánh lạc phương trời 
tha hương sầu chất cao vời vợi 
mong đợi làm chi khách cố tri


.dzuy lynh.