10/05/2015

Soi Bóng


mặt hồ in bóng sông ngân 
trần thân hạt sỏi tinh vân đã mờ 
nghiêng đáy nước trăng chờ nhập xác 
hẫng lưng trời nắng khát hồi sinh 
bao giờ mới thấy bình minh 
chừng nào mới vén u minh rèm đời 
tự quán chiếu tâm khơi tĩnh thức 
giả thân rơi ngã vực trầm luân 
chạy quanh vạn nẽo luân hồi 
ngữ thân ý hỏi đã rồi tịnh yên? 
mê tâm muội trí viền động vọng 
khởi niệm từ vây đọng u mê 
trần gian lạc lối đi về 
bên hồ soi bóng não nề thực hư 
trầm mình chốn thảo lư tự vấn 
dựa bồ đề quán chiếu chân thân 
tâm hư xếp ngấn bồ đòan 
tháo vòng tục lụy tâm hòan tâm không...


.bênnhánhphùsinh.dzuy lynh.