10/12/2015

Đồng Vọng


 hoa nở đầu mùa hạ 
 nỗi nhớ nhà in đậm trong tim 
 hòang hôn tô thẫm tým chân trời 
 chênh chao giữa chơi vơi trống vắng 

 cho tâm thức vẫy vùng trong thinh lặng 
 lẽ vô thường sinh diệt chỗ nhân gian 
 vô ưu đóa nở thân an tâm tịnh 
 đến rồi đi hợp tan duyên nghiệp định 

 phù vân huyễn giả lẽ phân minh 
 lục dục sân si ái ố thường tình 
 theo phướng gió tiếng chày kình tan mộng 
 đã qua rồi an định cõi thong dong 

 thuyền bát nhã giữa bão giông sóng bủa 
 vững tay chèo qua ngưỡng cửa vô minh 
 bến bình an đậu ở chốn tâm không  
 neo chánh giác chìm đáy trường lưu mộng 

 hoa nở đầu mùa hạ 
 nỗi nhớ nhà cũng đã đi qua 
 tứ đại thân ta không cửa không nhà 
 an lạc quốc là gió mây cát đá 

 hoa nở đầu mùa hạ 
 giữa hồng trần ta một mình ta 
 phủi nợ nhân gian giữa độ trăng tà 
 hất ngã vô minh ta bà nghiệp qủa 

 hoa nở đầu mùa hạ 
 huyết lệ hòa minh ngụp lặn trầm kha 
 tứ đại thân ta không cửa không nhà 
 tỉnh tỉnh mê mê hát bài ca đồng vọng 


 Saigon 1978 . dzuy lynh.