10/14/2015

Mưa Xuân Ngang Lũng Hoa Vàng

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác | trình bày Dzuylynh 
album Cánh Thiên Diđâu một nhành mai vàng đầu năm cũ ? 
đâu người thôn nữ với nụ tầm xuân 
ba mươi chín mùa qua sống đời luân lạc 
biết đến bao giờ mới thấy xuân sang? 

nghe giọt mưa ngang thung lũng hoa vàng 
buổi sáng mồng ba chén trà trở nhạt 
quạnh quẽ phương xa nhớ về quê nhà 
Mẹ Việt Nam ơi ! biết đến bao giờ...

tuyết trắng trời Âu xuân chào lưu khách 
đào hồng bắc Mỹ gió lạnh đầu đông 
Canada buồn rừng phong xơ xác 
thương những đứa con xa lâu qúa chưa về 

đâu một vạt mưa đầu xuân quê cũ 
đâu giàn thiên lý năm cánh đơm hoa 
gần bốn mươi năm lữ khách xa nhà 
biết đến bao giờ mới thấy xuân sang? 

nghe vạt mưa ngang thung lũng hoa vàng 
buổi sáng mồng ba tách cà phê đắng 
khói thuốc ngổn ngang nỗi niềm cô quạnh 
ngóng về quê mẹ trăm vạn sầu thương ... 


mưa Xuân sáng mùng ba Tết Giáp Ngọ. San Jose CaliforniaFeb2.2014.dzuylynh