10/03/2015

Men Thu


nhấp chén hương nồng say với hoa 
men thu man mác tỏa giang hà 
gió may xào xạc sầu đan lá 
chao xuống hồn ta muôn ý thơ

sương pha trắng bãi bờ hiu quạnh 
khóm trúc vờn mây xanh dốc xiêu 
gót cũ hài xưa hoài phiêu bạt 
thương cánh nhạn bay giạt cuối trời

ở nơi băng tuyết nhiều hơn nắng 
em có bao giờ ngủ dưới trăng 
lá khô chưa kịp vàng thêm cuống 
đã thấy vành tang nguyệt trắng ngần

nhấp chén men tình thu nhớ không 
chớm đông tơi tả cánh hoa hồng 
nửa đêm nghe tiếng lòng trong mộng 
vô vọng chìm sâu gió bão giông


.dzuylynh.