10/08/2015

Lênh Đênh


Thuyền trôi theo giòng sông 
Lênh đênh kiếp phiêu bồng 
Thương hồ là mạch sống 
Cuốn theo đời lưu vong

Từ cuồng lưu Xuân ấy 
Quân giặc về xéo dầy 
Phương Nam giông bão dậy 
Em xa quê từ đây ...

Lánh ngạc ngư thủy quái 
Em, con ruốc xa bầy 
Nổi trôi vùng nước mặn 
Lạc loài nơi đầm sâu

Máu đỏ nhuộm sông Hồng 
Ngập tanh tràn Nam thổ 
Cửu Long chừ hoen ố
Chín con rồng lưu vong...

Câu ca dao đồng vọng 
Giọng hò mờ cuối sông
Con lái đò không thấy 
Sáo lìa bầy bay xa

Lênh đênh phương trời lạ
Đất tha hương là nhà
Chừ bóng chim tăm cá
Quê hương ta là đâu?


.dzuy lynh.