10/05/2015

Lãng Du


bóng ngã về tây chiều đã chiều 
mặt hồ khua sóng điệu buồn thiu 
hoang tiêu đảo vắng đìu hiu lạnh 
phiêu lãng mình ta dạ khách hành

xé đất cào non đòi dăm mảnh 
xô trời róc mấy vạt nắng hanh 
xới bóng bên sông tìm dư ảnh 
rạch cuồng lưu vỡ dán thành tranh

đồng lọai nơi này vẫn lạnh tanh 
nhớ nuớc thương quê dạ chẳng đành 
nghĩa nhân trôi giạt xuôi ghành thác 
nhạt nhẽo vô tình bạc lắm thay

lãng du nửa kiếp chốn lưu đày 
đất lạ người dưng ngậm đắng cay 
ngã nghiêng trước gió đời lau sậy 
xuôi tay cho cạn ngày tháng ngày


.dzuy lynh.